077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید دانش آموزان پیش دبستانی غنچه های زندگی از آزمایشگاه نیرو گستر لیان

تاریخ انتشار : 1398/10/08 - 12:31

در تاریخ سوم دی  ماه سال 1398 جمعی از دانش آموزان پیش دبستانی غنچه های زندگی به اتفاق معلمان خود از آزمایشگاه نیرو گستر لیان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و  آشنایی بیشتر آنها با استاندارد، دانش آموزان از آزمایشگاه های لوازم تحریر و اسباب بازی دیدن کردند.

کارشناسان مربوطه در این بازدید ویژگی های اسباب بازی و لوازم تحریر استاندارد و آزمون های مربوط به آن ها را برای دانش آموزان تشریح و در خصوص اهمیت استاندارد در  جامعه و ارتباط  آن با سلامتی آن ها آموزش‌های لازم را ارائه کردند .