077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

همکاری شرکت نیروگستر لیان و دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار : 1398/05/04 - 23:43

طرح پژوهشی تحقیقاتی ارزیابی و بهبود عملکرد فیزیولوژی جلیقه خنک کننده حاوی مواد تغییر فاز دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس با همکاری شرکت نیرو گستر لیان انجام گرفت.

در این طرح که به سرپرستی مهندس شبنم یوسفی و مهندس ابوالفضل تشکری صورت گرفت،  تاثیر ماده PCM  (ماده دو فازی) که درون جلیقه جاسازی شده است، بر خنک سازی بدن افرادی که از این جلیقه ها استفاده می کنند، مورد بررسی قرار گرفت. این جلیقه برای افرادی که در مناطق گرمسیری مانند محیط‌های کارگری منطقه عسلویه و یا ورزشکارانی که در اینگونه مناطق، فعالیت بدنی دارند، مناسب است.

به منظور شبیه سازی منطقه گرمسیری با دمای ۴۰ درجه و رطوبت نسبی ۴۵ درصد از اتاق های تست کولرگازی استفاده شده که با تجهیزات موجود در این اتاق ها، شرایط دمایی و رطوبت مورد نیاز تامین گردید.