077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید مهندس ابویی معاون دفتر مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد رده انرژی و محیط زیست و مهندس حمزیان کارشناس این بخش

تاریخ انتشار : 1398/05/02 - 0:9

شرکت بازرسی فنی نیرو گستر لیان این افتخار را دارد که در راستای ارتقا، بهبود و افزایش سطح خدمات رسانی به مشتریان خود از جمله تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان ، در سال 97 با صرف هزینه ایی بالغ بر 5 میلیارد ریال اقدام به تجهیز و بروزرسانی آزمایشگاه برق و الکترونیک جهت آزمون های مصرف رده انرژی مایکروویو، اتو برقی دستی و جاروبرقی نماید. لذا جهت اطمینان بخشی به جامعه استاندارد و ممیزی، از مهندس ابویی معاون دفترمدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد رده انرژی و محیط زیست ایران و کارشانسان مربوطه دعوت به بازدید از این آزمایشگاه به عمل آمد.

در این بازدید ابتدا شرح کلی آزمون های فوق که بر خواسته از استانداردهای ملی و بین المللی می باشد به صورت جز به جز و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و سپس آزمون عملی توسط کارشناس مربوطه در حضور ایشان صورت پذیرفت و مشکلات نحوه آزمون و استانداردها جهت بازبینی ثبت گردید.

در پایان صحت عملکرد تجهیزات مورد تایید قرار گرفت.