077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

برگزاری اجلاسیه کمیته ملی استاندارد کاغذ- میزان اثربخشی فرآیندهای اسید زدایی

تاریخ انتشار : 1397/12/15 - 5:0

دویست و پنجاه و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، با موضوع کاغذ- میزان اثربخشی فرآیندهای  اسید زدایی به تدوین گری خانم فریبا جعفری،  با همکاری خانم صدیقه زارع نژاد و با حضور جمعی از کارشناسان سایر آزمایشگاه های همکار استاندارد در تاریخ 1397/12/14 در دفتر استانداردسازی و تدوین استانداردهای ملی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید.

این جلسه با ریاست جناب آقای دکتر محمود پاک‌نیت عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس و دبیری جناب آقای صابر خدری مسئول دفتر تدوین و استاندارد سازی استان بوشهر برگزار و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع جلسه، استاندارد مذکور مورد تایید نهایی قرار گرفت.