077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید دانش آموزان دبستان سروش از آزمایشگاه نیرو گستر لیان

تاریخ انتشار : 1397/12/07 - 2:30


در تاریخ پنجم اسفند ماه سال 1397 جمعی از دانش آموزان دبستان سروش به اتفاق مدیر و معلمان خود از شرکت نیرو گستر لیان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دانش آموزان با نحوه آزمون لوازم برقی و اسباب بازی آشنا شدند و کارشناسان آزمایشگاه از هشدارها و محدودیت های سنی جهت استفاده از این وسائل صحبت کردند.