077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید مدیر دفتر مدیریت توزیع برق بوشهر از آزمایشگاه نیروگسترلیان

تاریخ انتشار : 1397/08/24 - 1:0

مهندس دهقانی، مدیر دفتر مدیریت توزیع برق بوشهر و هیئت همراه وی از توانمندی های آزمایشگاه کولرهای گازی آزمایشگاه نیرو گستر لیان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، کارشناسان آزمایشگاه، نحوه آزمون کولرهای گازی و استانداردهای مورد کاربرد آزمون‌ها را بیان کردند و نکات اجرایی و عملی کولرهای گازی را تشریح نمودند.

آقای مهندس دهقانی با بیان اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد مصرف برق در استان بوشهر و سایر استان های جنوب کشور در بخش خانگی می باشد، اهمیت مدیریت مصرف برق اشاره کرد. ایشان افزودند با توجه به اینکه سیستم های تهویه مطبوع در این استان ها سهم ۸۰ درصدی در مصرف برق را داشته از کارشناسان آزمایشگاه درخواست کرد در یک پروژه تحقیقاتی، عملکرد کولر های گازی چند سال کار کرده را مورد ارزیابی قرار داده و پس از کسب نتایج آزمون، بتوانند راهکارهایی جهت مدیریت مصرف این دستگاه ها ارائه دهند.

مدیران آزمایشگاه نیرو گستر لیان نیز پس از این بازدید آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در این زمینه و نیل به اهداف توسعه پایدار اعلام کردند.