077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

اخذ گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 5:23

امروزه بکارگیری و استقرار استانداردهای مختلف بین المللی در سازمان ها و نهادهای معتبر جهت بالا بردن کیفیت و استاندارد سازی در همه ابعاد به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده است. در این راستا یکی از انواع این استانداردها، استاندارد ISO 450 01-2018 می باشد که به مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یا HSE معروف است.

مدیریت شرکت نیرو گستر لیان به عنوان اولین آزمایشگاه در کشور از ابتدای نیمه دوم سال 1396 با همکاری مشاور محترم در این امور جناب آقای دکتر نوریان و مشارکت کلیه کارکنان ، مستند سازی و استقرار استاندارد HSE را آغاز کردند که در مرداد ماه سال 1397 منجر به ارزیابی توسط ممیز محترم شرکت ACS سرتیفیکیشن نماینده شرکت USAA آمریکا و در نهایت به عنوان اولین آزمایشگاه موفق به اخذ گواهینامه ISO 45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از آن مرجع تایید صلاحیت گردید.