077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید رئیس اداره استاندارد بوشهر به همراه اساتید رشته محیط زیست از آزمایشگاه فلزات سنگین

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 5:13

رئیس اداره کل استاندارد استان بوشهر دکتر محمد رحیم بهره مند  به همراه جمعی از اساتید رشته محیط زیست از آزمایشگاه نیروگستر لیان در .بهمن ماه 1396 بازدید کردند

این بازدید با هدف آشنایی اساتید محترم با آزمون فلزات سنگین انجام پذیرفت و کارشناسان آزمایشگاه به تشریح دستگاه های مختلف آزمون فلزات سنگین مانند دستگاه جذب اتمی شعله، دستگاه جذب اتمی کوره ای و دستگاه مولد بخار هیدریدی و همچنین آزمون عملی یک نمونه تست  فلزات سنگین پرداختند.