077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

دریافت گواهی نامه ایزو 17025 «مدیریت کیفیت آزمایشگاه»

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 5:6

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

شرکت نیرو گستر لیان در سال 1394 اقدام به اخذ گواهینامه 17025 ISO/IEC «مدیریت کیفیت آزمایشگاه» نمود .در تیرماه 1394 و با حضور ممیزان بین المللی ، فرآیند ممیزی توسط تیم ممیزی کننده و با بازدید از آزمایشگاه ها آغاز گردید. در این فرآیند تمامی مدارک گردآوری شده، مواد و تجهیزات استفاده شده و فرآیندهای مرتبط با دامنه اظهار شده و در دو قالب الزامات کیفی و فنی توسط تیم ممیزی مورد بررسی قرار گرفت. سر انجام بعد از بررسی های صورت گرفته صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه، مورد تایید قرار گرفت.