077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

حضور شرکت نیروگستر لیان در اولین نمایشگاه توانمندی های آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا استان بوشهر

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 4:36

اولین نمایشگاه ارایه توانمندی های آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا استان بوشهر، با حضور رئیس پژوهشگاه استاندارد کشور، رئیس شبکه شاعا کشور، استاندار بوشهر و تنی چند از مسئولین استانی، در محل دانشگاه خلیج فارس بوشهر افتتاح شد.

در این نمایشگاه، شرکت نیرو گستر لیان بوشهر نیز در کنار دیگر آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا استان، خدمات خود را به معرض دید عموم گذاشت.

این نمایشگاه 18 الی 20 اردیبهشت ماه 1396 در محل دانشگاه خلیج فارس برگزار شد و شرکت نیرو گستر لیان در غرفه شماره 3 به معرفی تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی خود پرداخت.