077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید دانش آموزان راهنمایی سیزده آبان خشت از آزمایشگاه نیرو گستر لیان

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 3:32

در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در مدارس و مهدکودک ها24 نفر از دانش آموزان راهنمایی سیزده آبان خشت در تاریخ 1394/12/22 از آزمایشگاه نیرو گستر لیان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید ۲۵ نفر از دانش آموزان راهنمایی سیزده آبان خشت در ابتدا توسط کارشناسان توضیحاتی در مورد نحوه استانداردسازی کالاها و نحوه آزمون آن ها به ویژه اسباب بازی ها داده شد و همچنین با دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه آشنا شدند و در نهایت با بسته های آموزشی استاندارد از دانش آموزان پذیرایی شد.