077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

برگزاری دوره آموزشی اندازه گیری عناصر سنگین

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 3:23

دوره آموزشی اندازه گیری عناصر سنگین(جذب اتمی) با هدف تربیت و آموزش کارشناسان آزمایشگاه ها و واحدهای تولیدی در تاریخ 1394/06/24  در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

در این دوره که با همکاری آزمایشگاه نیرو گستر لیان برگزار شده بود، 41 نفر از کارشناسان این اداره کل، آزمایشگاه های همکار و کارشناسان واحدهای تولیدی حضور داشتند.

آشنایی با آزمون های تشخیص فلزات سنگین به دلیل اهمیت موضوع ، در نمونه های حساس غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.

سرفصل های تدریس شده در این دوره آموزشی عبارتند از:

بررسی واژه فلزات سنگین ، منابع انتشار آن در طبیعت، راه های ورود آن به بدن ، عوارض سمی بیوشیمی سمیت که در بدن ایجاد می شود.

آشنایی با نحوه نمونه برداری و آماده سازی نمونه های مواد غذایی جهت اندازه گیری و پایش مجاز فلزات سنگین در این نمونه ها .

معرفی دستگاه های مرتبط با این پایش ، نحوه کارکرد و کنترل های ضمن آزمون، آشنایی با نحوه کارکرد دستگاه های جذب اتمی و هیدرید ژنراتور به صورت عملی در محل آزمایشگاه.

بر اساس این گزارش، این دوره آموزشی که 16 ساعت به طول انجامید، 656 نفر ساعت آموزش ثبت شد.