077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com


مجتمع آزمایشگاهی نیـرو گستـر لیان

کیفیت . دقت . سرعت . اطمینان مجتمع آزمایشگاهی نیرو گستر لیان با هدف ارتقاء بخشیدن کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی ، استقرارسیستم های کیفیت در واحدهای تولیدی ، نظارت بر حسن اجرای استاندارد و تامین خواسته های مصرف کنندگان در خصوص کالاهای مصرفی به عنوان همکار و بازوی اجرایی و عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1385 تاسیس گردید . از این رو با برخورداری از تجربه موفق چندین ساله و با تکیه بر توان کارشناسان زبده و متعهد خود و بهره گیری از امکانات گستـرده و دستگاه های پیشـرفتـه ، به تجهیـز و راه انـدازی آزمایشگاه های مختلف اقدام نموده و بعنوان یکی از مجتمع های آزمایشگاهی سطح اول کشور محسوب و آماده خدمات رسانی به فعالان عرصه تولید و واردات کالا در صنعت کشور می باشد