077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

آزمایشگاه شیمی مجموعه NGL مجهز به بروزترین و مدرن ترین تجهیزات این حوزه از قبیل دستگاه های اندازه گیری جذب اتمی شعله، کوره و مولد بخار هیدریدی بوده که قابلیت انجام آزمون اندازه گیری فلزات سنگین را در تمامی بازه های اندازه گیری دارا می باشد، با استفاده از دستگاه های نام برده می توان به آزمون و بررسی محدوده ی مجاز فلزات سنگین در انواع اسباب بازی ها، لوازم التحریر و همچنین مواد غذایی مانند چای، برنج و ... طبق استانداردهای تعیین شده پرداخت.

همچنین این آزمایشگاه مجهز به دستگاه اسپکتروفتومتر می باشد که قابلیت اندازه گیری میزان فرمالدهید آزاد در نمونه های لوازم التحریر مثل ماژیک معمولی، تخته سفید و ... را دارا می باشد.

گالری تصاویر