077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه توسط سازمان غذا و دارو

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 5:26

با توجه به اینکه شرکت نیرو گستر لیان از سال 1389 تا کنون دارای پروانه بهره برداری غذا و دارو می باشد و به همکاری با این مجموعه در زمینه اندازه گیری فلزات سنگین مواد غذایی می پردازد، با ثبت نام در سامانه سازمان غذا و دارو موفق به تمدید پروانه بهره برداری در شهریور ماه 1397 گردیده است.