077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

افتتاح نخستین آزمایشگاه استاندارد کولرهای گازی در کشور

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 4:34

همزمان با روز جهانی استاندارد در مهر ماه 95، نخستین و پیشرفته ترین آزمایشگاه استاندارد کولرهای گازی کشور در مجتمع آزمایشگاهی نیرو گستر لیان بوشهر راه اندازی شد.مدیر عامل شرکت بازرسی فنی نیرو گستر لیان با بیان اینکه این طرح  با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال راه‌اندازی شد افزود: این آزمایشگاه زمینه توسعه بخش بازرگانی را در استان بوشهر و استانهای همجوار فراهم کرده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش محرک اقتصادی در حوزه واردات و تولید کولر های گازی را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: با حمایت مدیران استانی زمینه توسعه فعالیت‌های این شرکت و شرکت‌های همکار فعال در زمینه آزمایشگاهی و بازرسی استاندارد در استان بوشهر  بیش از پیش فراهم شود.