077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

واحد نمونه استانی 1395

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 4:32

به مناسبت هفته استاندارد، همایش روز جهانی استاندارد در مهر ماه 95 برگزار شد و شرکت بازرسی فنی نیرو گستر لیان مفتخر به اخذ تندیس و لوح افتخار واحد نمونه استانی گردید.

مجتمع آزمایشگاهی نیرو گستر لیان با تکیه بر مدیران شایسته و کارشناسان و نیروهای متخصص و با تجربه و همچنین آزمایشگاه  های مجهز و پیشرفته، توانسته انواع گواهینامه های ISO 17025، گواهینامه های تایید صلاحیت، پروانه بهره برداری غذا و دارو، HSE و ... را در سال های متمادی اخذ و آسودگی خیال و رضایت مشتریان خود را فراهم نماید.