077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید دانش آموزان دبستان اخوت از آزمایشگاه نیرو گستر لیان

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 4:18

دانش‌آموزان کلاس سوم دبستان اخوت ، طی یک اردوی علمی، از آزمایشگاه نیرو گسترلیان بازدید کردند .
در راستای ترویج و فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی در مدارس بچه های دبستان اخوت در تاریخ 1395/11/12 از آزمایشگاه همکار نیرو گستر لیان بازدید کردند. در این بازدید کارشناس آزمایشگاه در خصوص تعریف استاندارد، بازرسی، نمونه برداری و آزمون های میکروبی روی فرآورده های بهداشتی و آرایشی، غذایی، آزمونهای اسباب بازی ،لوازم تحریر  و همچنین نقش تغذیه مناسب در رشد بچه ها نیز  توضیحاتی ارائه دادند.