077-33455050 077-33455060 info@ngl-lab.com

بازدید کودکان خانه بازی عروسک از آزمایشگاه های همکار

تاریخ انتشار : 1397/07/17 - 3:30

در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در مدارس و مهدکودک ها، 20 نفر از کودکان خانه بازی عروسک در تاریخ 1394/11/24 از  آزمایشگاه همکار استاندارد نیرو گستر لیان بازدید کردند.

در این بازدید کارشناسان آزمایشگاه ها در خصوص نحوه خرید کالاهای استاندارد و نگهداری آن ها، فرآورده های بهداشتی و نیز شرایط اسباب بازی های استاندارد، توضیحاتی را به کودکان و مربیان آن‌ها ارائه دادند.